Jedna z ważniejszych inwestycji w Gwiździnach to przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Gwiździny o na długości 4 150 m. W ramach tej inwestycji wybudowano chodnik przy ul. Lidzbarskiej o długości 335 metrów i doświetlono go 3 lampami fotowoltaicznymi, które są świetnym rozwiązaniem w zakresie obniżenia kosztów związanych ze zużyciem energii. Co więcej, mogą być umieszczone w dowolnym miejscu, np. w takim, do którego nie opłaca się doprowadzać energii elektrycznej.

Pod chodnikiem, na długości 121 metrów, został zamontowany kolektor deszczowy, wybudowano nowe przepusty pod zjazdami, powstał również azyl spowalniający ruch na wlocie w obszar zabudowany Nowego Miasta Lubawskiego. Utworzono miejsce do kontroli i ważenia pojazdów oraz wykonano nową, dwuwarstwową nawierzchnię o szerokości 5,5 metra.

Na całej drodze pobocze zostało utwardzone kruszywem łamanym. Pomalowano linie segregacyjne na ul. Lidzbarskiej. W ramach tej inwestycji zostały również postawione poręcze energochłonne oraz nowe znaki pionowe. Renowacje objęły też zatoki autobusowe i chodniki obok nich. Zmodernizowano zjazdy indywidualne na odcinku 2000 m kw.

Koszt inwestycji to 2 744 000 zł. Zadanie w połowie zostało sfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

(Fot. Pixabay / CC0)