Wieś swoje początki datuje na 1414 rok. Początkowa nazywała się Quesing i była własnością Kapituły Chełmińskiej. Swoją obecną nazwę nosi od 1570 roku. Wtedy składała się z 80 łanów ziemi, 14 zagród, kościoła i karczmy. W roku 1789 było to już 29 gospodarstw, a w 1868 roku wieś liczyła już 561 mieszkańców.

Gwiździny od 1910 roku należały do Wilhelma Modrowa, który w 1925 roku przekazał je synowi Henrykowi, który władał nią do 1945 roku. W 1946 roku właścicielem wsi został Skarb Państwa i utworzono tu PGR Mszanowo. Teraz Gwiździny należą do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Jagiełło nad Rubkowem
Atrakcją wsi są jeziora. Jedno z nich jest rajem dla wędkarzy i w miesiącach letnich służy jako wodopój dla bydła. Natomiast drugie – Rubkowo służy za kąpielisko. Związana jest z nim pewna legenda. Król Jagiełło zatrzymał się nad jego brzegiem, aby napoić konie w drodze na bitwę pod Grunwaldem.

Atrakcją sołectwa jest również zabytkowy kościół wybudowany w XVI wieku. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich, po rozbiorach popadł w ruinę. Rozebrano go i na początku XX wieku wybudowano nowy, z cegły kamiennej. W 1986 roku dobudowano prezbiterium.

Niedaleko kościoła znajduje się kostnica oraz plebania z figurką Matki Boskiej. Przy kościele pochowany jest proboszcz parafii ks. Kazimierz Wróblewski.

(Fot. Pixabay / CC0)