Gminna Biblioteka Publiczna w Gwiździnach powstała na bazie księgozbioru Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Pacółtowie (gromadzonego od 1948 r.) i działa na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie od 1962 r. Kierownikiem biblioteki, już od ponad 40 lat, jest Halina Karczmarska.

Archiwalne dokumenty gminne
Biblioteka w Gwiździnach oprócz wypożyczania książek oferuje także dostęp do dokumentów życia społecznego, dotyczących wydarzeń gminy Nowe Miasto Lubawskie. Odbywają się tu również imprezy kulturalno-oświatowe – spotkania autorskie oraz konkursy i wieczornice literackie poświęcone poszczególnym pisarzom.

Dla dzieci i seniorów
W bibliotece organizowane są zajęcia dedykowane najmłodszym czytelnikom pt. „Wakacje w bibliotece” i „Ferie z książką” oraz spotkania z seniorami („Wigilia”, „Śledzik”). Ośrodek inicjuje konkursy ekologiczne na Dni Drwęcy, podchody „Święto lasu”, lekcje przysposobienia bibliotecznego i wycieczki do biblioteki. Przygotowuje również gazetki poświęcone rocznicom literackim, okolicznościowym i regionalnym. W ramach spotkań autorskich odbyło się spotkanie z Janem Kowalskim, regionalnym twórcą z Iławy.

Oprócz organizacji literackich i kulturalnych przedsięwzięć biblioteka bierze udział w programach i projektach regionalnych i ogólnopolskich, takich jak Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa, IKONKA czy Promocja czytelnictwa.

(Fot. Pixabay / CC0)