Gmina Nowe Miasto Lubawskie położona jest w obrębie Trasy Kopernikańskiej, w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego

Graniczy z gminami: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Lubawa, Iława, i gminą miejską Nowe Miasto Lubawskie. Skrajem gminy przebiega pierwszorzędna linia kolejowa relacji Poznań - Toruń - Olsztyn - Skandawa. Węzłem linii jest miasto Iława. Gminę przecina także droga krajowa nr 15 relacji Inowrocław - Toruń - Ostróda. Siedzibą władz gminy jest Mszanowo.


Czytaj więcej
Inwestycje drogowe w Gwiździnach

Inwestycje drogowe w Gwiździnach

Dzięki tej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo i jakość poruszania się po drodze pojazdami mechanicznymi oraz bezpieczeństwo pieszych.

Więcej
Dawniej i dziś

Dawniej i dziś

Gwiździny to sołectwo w gminie Nowe Miasto Lubawskie. Liczy jedynie 800 mieszkańców. Jest położone 5 km na wschód od Nowego Miasta Lubawskiego.

Więcej
Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Teren gminy posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę. Na jej formy zdecydowane piętno wywarł pobyt ostatniego zlodowacenia.

Więcej